Referater

Referat – ordinær generalforsamling d. 27.2.2023

 1. Valg af dirigent.
  Ann-Britt valgt. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt d. 1.2.2023 i Midtfyns Posten samt på hjemmesiden. I vedtægterne skal den ligeledes annonceres i bladet ”Tågen Letter”, men dette eksisterer ikke mere, hvorfor dette krav udgår af vedtægterne.
 2. Valg af stemmetællere.
  Erik og Karen
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  Jacob: Skullerodsholm er ved at komme sig efter Covid-19. Flere udlejninger – høje energipriser, men dog faldende prisniveau, Udskiftning af tag – manglende byggetilladelse – i gang forår 2023. Møder med kommunen, byfornyelse, beplantning langs Albanivej, trapper, sti – driftsudfordringen, men løsning og forsat dialog med kommunen. Friluftsscenen – 9 rækker er lavet, mangler slotsgrus og gelænder + kunstnerscene. Indvielse til Skt. Hans. Nye stole i kultursalen, nye bordbænkesæt i legeparken.
  Beretning godkendt.
 4. Foreningens regnskab til godkendelse.
  Regnskab udviser overskud.
  Godkendt regnskab
 5. Budget til orientering.
  Dialog med kommunen om fjernvarme, affaldssortering, brugergrupper betaling, kontingent.
 6. Fastsættelse af næste års kontingent.
  Fastholdelse af kontingent på 200,-
 7. Indkomne forslag blev gennemgået og kan kun igangsættes når tilladelser og fuld finansiering er opnået:

  Udvidelse af friluftscenen med 200 pladser til 800 for bedre økonomi ved arrangementer.

  Udvidelse af (lejligheds-)parkering i området, hvor hundeskov og hundetræningsbane tidligere holdt til.

  Maskeradehuset – her gror vi – kultur i natur, Orangeri, som mødested for friluftsaktiviteter og formidling.

  Skovlegeplads og motorikbane i samarbejde med Kompan og Moreplay-puljen, Chris MacDonald.

  Skt. Hans arrangement med mad, musik, taler og snoreklipning.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kent Krogsgaard og Claus Thorsager genvalg.
 9. Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Jens Christian – 2. Suppleant: Karen Brandt
 10. Evt. Status på multihal – Carl´s Kalejdoskop


Referent: Michael Skov Hansen